Pengenalan Pustaka Tentang Tajuk Subjek
(TS 001)

Pembimbing: Etyana [Perpustakaan]


Materi ini Menjelaskan tentang Bagaimana Cara Menentukan Tajuk Subjek Pada Sebuah Buku