Penentuan Tajuk Sabjek Perpustakaan
(PTJS)

Instruktur: Faizah [Perpustakaan]


Langkah Pertama Dalam Menetukan Tajuk sabjek Pada Sebuah Bahan Pustaka yang Pada Umumnya Buku Mempunyai Langkah-Langkah Khusus