Kimia Fisika
(THP 108)

 Kursus ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk

 Kursus ini membutuhkan Kunci Masuk

Teacher: Fahrizal S.TP, M.Sc


Mata kuliah ini mencakup pengetahuan mengenai larutan,gas ideal, tegangan permukaan, tekanan uap, emulsi, koloid, dan kinetika reaksi.